V znamenju križa

Palača Belgramoni Tacco, medetaža

V času med 4. in 10. stoletjem našega štetja sta prostor ob severnem Jadranu in njegovo kraško zaledje doživela številne pomembne pretrese in spremembe, od zatona in propada zahodnorimskega cesarstva, preseljevanja ljudstev, kratkotrajno uspešnih poskusov vzhodnorimskega cesarstva, da bi ponovno osvojilo izgubljena ozemlja, frankovske nadoblasti, slovanske naselitve, vse do začetkov vzpona Benetk.

Rdeča nit, ki se vije skozi ves ta čas, je krščanstvo, ki zaznamuje večji del prvega tisočletja. Prikaz zajema arheološka pričevanja, povezana z naštetimi dogodki, od novčnih zakladnih najdb s Čenturja, raziskav na višinskem utrjenem naselju Ajdovščina nad Rodikom v sklopu obrambnega območja kraških zapor, podeželja z rimskimi kmetijami, širjenja krščanstva, izpričanega skoraj izključno skozi drobne predmete s krščanskimi simboli, zametkov urbane naselbine na nekdanjem koprskem otoku ter slovanske naselitve v zaledju, izpričane z najdbami iz grobov staroslovanskega grobišča v Predloki.

Kontakt

Naslov:
Kidričeva 19, 6000 Koper

Urnik Palače:
Torek - Sobota od 9h do 12.30h in od 13h do 17h

Nedelja in prazniki od 9h do 12.30h in od 13h do 17h

Ponedeljek, 1.1., 1.5., 1.11. in 25.12. zaprto.

Telefon:
T: 041 55 66 44

Email:
info@PokrajinskiMuzejKoper.si