V kamen vklesan spomin

Antični lapidarij Pokrajinskega muzeja Koper

V soboto, 17. 06. 2017 je bila v okviru programa Poletne muzejske noči v Pokrajinskem muzeju Koper za obiskovalce odprta nova stalna zbirka z naslovom »V kamen vklesan spomin«. Gre za zbirko rimskih kamnitih spomenikov, ki jih hrani Pokrajinski muzej Koper, deloma dopolnjeno z nekaterimi kopijami kamnitega gradiva, ki se danes nahaja izven muzeja in deloma tudi v tujini. Zbirka obsega okoli štirideset rimskih kamnitih eksponatov, vključujoč tudi tiste v muzejskem atriju, v zbirki »Od amfore do žare« in na muzejskem vrtu.

Razstavljeni eksponati predstavljajo najstarejše na tem prostoru ohranjene pisne spomenike, vklesane v kamen. Časovno zajemajo pol tisočletno obdobje rimske oblasti v Istri, od 1. stoletja pr. Kr. do vključno 4. stoletja po Kr. Po vsebini jih je mogoče razdeliti na gradbene napise, arhitektonske elemente, spomenike povezane z rimskimi kulti, večino pa tvorijo nagrobni spomeniki v različnih oblikah.

Med zanimivejšimi razstavljenimi eksponati je mogoče izpostaviti napis, ki govori o izgradnji stebrišča z omembo plačnika, ki je to dobrodelno dejanje storil kot svojo zaobljubo, ker je bila uslišana njegova molitev. Kopija drugega zanimivega napisa, katerega original se hrani v mestnem muzeju v Trstu, pa govori o razsodbi cesarja Klavdija v sporu v zvezi s potekom oziroma s premikom trase neke rimske ceste, v katerem se omenja tudi pleme Rundiktov, ki je v rimski dobi živelo na območju Brkinov.

Eksponate pojasnjujejo tako pripadajoči podnapisi kot tudi panoji, na katerih so predstavljene nekatere teme in vprašanja, ki jih kamniti spomeniki bodisi ilustrirajo ali zgolj odpirajo in na katera še ni zadovoljivega odgovora. Poleg bogate zgodovine raziskav je tu predvsem vprašanje lociranja antičnega mesta Aegida, ki ga v 1. stoletju na tem območju omenja rimski zgodovinar Plinij starejši in ki ostaja odprto. Posebej je ilustriran tehnološki postopek izdelave verne kopije helenistične nagrobne stele z vojščakom, od 3-D skeniranja do računalniško vodene izvedbe v marmorju. Nekoliko bolj izčrpno je predstavljen predvsem pokop v rimski dobi, bodisi s tem povezani običaji, kot tudi oblike nagrobnih spomenikov in simbolika motivov, ki se na njih pojavljajo. Ta del zbirke sta popestrili rekonstrukciji dveh rimskih žarnih grobov. Preostali panoji osvetljujejo fenomen sekundarne uporabe antičnih kamnitih spomenikov, dediščino antike oziroma njen vpliv na monumentalno renesančno pisavo ter problem ogroženosti in zaščite kamnitih spomenikov. 

Nova zbirka pomembno dopolnjuje in zaokroža obstoječo stalno arheološko zbirko, zlasti rimski dobi posvečeno sobo (»Od amfore do žare«). Umeščena je bila v razgiban prostor z zanimivimi arhitekturnimi detajli opečnatih nosilnih in razbremenilnih lokov pod monumentalnim kamnitim muzejskim stopniščem. S postavitvijo omenjene stalne zbirke je bila zaščitena pred nadaljnjim preperevanjem velika večina kamnitih rimskih spomenikov, ki jih hrani Pokrajinski muzej Koper in ki so tako po desetletjih postali dostopni širši zainteresirani javnosti. Na ta način je bil pridobljen tudi nov razstavni prostor ter ovrednoten zanimiv in skrivnosten, doslej očem obiskovalcev nedostopen, ambient znotraj monumentalne zgodnjebaročne palače Belgramoni – Tacco iz začetka 17. stoletja. 

Mag. Radovan Cunja

Pokrajinski muzej Koper

Kontakt

Naslov:
Kidričeva 19, 6000 Koper

Urnik Palače:
Torek – petek od 8h do 16h
Sobota, Nedelja in prazniki od 8h do 16h

Od 12.30-13.00 ure malica


Ponedeljek, 1.1., 1.5., 1.11. in 25.12. zaprto.

Telefon:
T: 041.55.66.44
F: 05.66.33.571

Email:
info@PokrajinskiMuzejKoper.si