Umetnostnozgodovinske zbirke

Palača Belgramoni Tacco, Piano nobile (prvo nadstropje)

Najstarejše omembe zbiranja umetnin segajo v drugo polovico 15. stoletja, ko so se v regiji zakoreninile zgodnje humanistične ideje. Ideja o prvem muzeju je vezana na prosvetljensko gibanje sredi 18. stoletja. Velika razstava »Prima Esposizione Istriana« iz leta 1910 v Kopru pomeni rojstvo muzeja, ki je formiral svoje prve zbirke v okrilju samostana sv. Klare. Na razstavi, ki je imela sicer gospodarski karakter, je bilo nekaj prostorov namenjenih istrski umetnosti. Leta 1919 je bilo celotno gradivo preneseno v reprezentativno palačo v središču mesta, kjer je sedež koprskega Pokrajinskega muzeja.

Največje bogastvo istrske umetnostne dediščine odkrivamo v nekdanjih obmorskih trgovskih središčih v tesni zvezi s Serenissimo. Največja pomorska sila na Jadranu se je srečevala z raznovrstnimi kulturnimi ambienti in prinašala v srce Evrope pisanost sredozemskega ustvarjalnega genija. Istrska mesta z zaledjem so bila stoletja v oblasti bizantinskih in nemških cesarjev ter njihovih fevdalcev v oglejskem patriarhatu, od konca 14. stoletja pa vse pod oblastjo Habsburške monarhije. Pretok in oplajanje severnjaških umetnostnih tokov s pisanostjo svetlobnih efektov beneškega razkošja ustvarjata v teh prostorih pogoje za posebno obliko umetnosti, ki je prepoznavna v izbrani evropski civilizacijski zakladnici.

Urbane sredine ob istrskih obalah, kot dediči sredozemske, specifično beneške kulture, odkrivajo spoštljivo dediščino ob vsakem intimnem razgovoru s popotnikom v ozkih ulicah ali v okrilju belih kamnitih trgov. Regionalni umetnostni izraz in radoživost barvne palete v mestnih ambientih, v posameznem detajlu ornamenta ali celovite umetnine v sakralnem miljeju dosegajo nemalokrat vrhunske stvaritve in vsebino, ki jo sicer poznamo v velikih umetnostnih središčih.

Več generacij strokovnjakov Pokrajinskega muzeja v Kopru posveča posebno pozornost dragocenim starožitnostim s stalnimi zbirkami v palači Belgramoni-Tacco, ki v sintezi ponujajo nekatera izbrana poglavja umetnostnih hotenj na stičišču različnih etničnih skupnosti z romanskim svetom.