Palača Belgramoni Tacco

Palača je bila zgrajena v 17. stoletju in je ena najlepših baročno-manierističnih palač v Kopru.

Po prvi svetovni vojni je dobil v njej sedež takratni Mestni muzej za zgodovino in umetnost, danes Pokrajinski muzej Koper, ki hrani dragoceno kulturno dediščino severne Istre od prazgodovinskega obdobja dalje, s poudarkom na beneškem kulturnem krogu. Palača nosi dve imeni zato, ker jo je član Belgramonijeve družine v eni noči zaigral na kartah in palača je tako prešla v last družine Tacco.

Ko je ta izumrla, jo je občina namenila za kulturno dejavnost.