Slika Toneta Kralja "Rapallo"

Slika Toneta Kralja »Rapallo« simbolizira najtežje obdobje primorskih in istrskih Slovencev, ko je fašistična Italija s svojo raznarodovalno zakonodajo hotela izbrisati večnacionalni značaj Julijske krajine. Po slovenskem narodnem telesu, ki ga simbolizira ženska, odeta v slovenske narodne barve, sega Italija, ki jo simbolizira rimska volkulja, v levem kotu tudi lik Mussolinija. Ozemlje na vzhodni strani Jadrana jim je bilo obljubljeno z londonskim sporazumom leta 1915 (krvavi novci na dnu slike) kot plačilo za vstop nevtralne Italije v vojno na strani antantnih sil. Usoda tega ozemlja pa je bila zapečatena s podpisom pogodbe med Italijo in Jugoslavijo v mestu Rapallo, kot je izpisano na maskah z oznakami držav, ki so na mirovni konferenci odločile usodo Primorcev in Istranov.

Kontakt

Naslov:
Kidričeva 19, 6000 Koper

Urnik Palače:
Torek – petek od 8h do 16h
Sobota, nedelja in prazniki od 9h do 17h

Ponedeljek, 1.1., 1.5., 1.11. in 25.12. zaprto.

Telefon:
T: 041.55.66.44
F: 05.66.33.571

Email:
info@PokrajinskiMuzejKoper.si