Od Avstro-Ogrske do Jugoslavije

Novi del za Palačo

V razstavnem prostoru oddelka za novejšo zgodovino je na ogled razstava, ki prikazuje obdobje skoraj 100-ih let na mejnem jugozahodnem delu Slovenije oz. Primorske (slovenska Istra, Brkini in Bistriško), s poudarkom na prizadevanju primorskih Slovencev za priključitev k matičnemu narodu.

Razdeljena je na štiri obdobja, ki časovno segajo od začetka ustavne dobe leta 1861, ki je omogočila kulturno in politično aktivnost, pa do leta 1954, ko je bila določena današnja razmejitev s sosednjo Italijo. To je bilo stoletje, ko se je na narodnostno mešanem območju Istre začela narodna prebuja, z njo pa so se rojevali tudi nacionalizmi; zgodili sta se dve svetovni vojni, ki sta prinesli nove meje in države ter vedno nove oblastnike. Narodnosti, ki so tu živele, pa so doživljale svojo kalvarijo: najprej Slovenci in Hrvati v okviru fašistične Italije zaradi njene raznarodovalne politike, po drugi svetovni vojni pa Italijani zaradi množičnega eksodusa, ki se je zgodil po postavitvi nove meje med državama.

Kontakt

Naslov:
Kidričeva 19, 6000 Koper

Urnik Palače:
Torek – petek od 8h do 16h
Sobota, Nedelja in prazniki od 8h do 16h

Od 12.30-13.00 ure malica


Ponedeljek, 1.1., 1.5., 1.11. in 25.12. zaprto.

Telefon:
T: 041.55.66.44
F: 05.66.33.571

Email:
info@PokrajinskiMuzejKoper.si