Ne bom se vdal: življenje Dragotina Ketteja

Kettejeva spominska soba na Premu (Prem 83).

Dragotin Kette (1876-1899) je ob Ivanu Cankarju, Josipu Murnu in Otonu Župančiču najpomembnejši predstavnik slovenske moderne. V svojih zgolj trindvajsetih letih življenja je prehodil izjemno dinamično pot. Bil je radoživa in hudomušna osebnost, polna optimizma in željna znanja. Kljub številnim oviram, ki mu jih je nastavilo življenje, se ni vdal, temveč je strmel k uresničevanju svojega jasno začrtanega cilja: postati dober pesnik in pisatelj. Od tod tudi ime razstave.

Njegovo življensko pot, dela in obeleževanja po njegovi smrti vam predstavljamo na prenovljeni razstavi v stavbi nekdanje premske osnovne šole, v kateri se je pesnik rodil. Med predmeti, ki jih je zbral Odbor za ureditev Kettejeve spominske sobe na Premu v šestdesetih letih 20. stoletja, velja izpostaviti poleg Kettejevih Poezij klavir znamke Daniel Dörr, ki je bil v lasti pesnikovega očeta in premskega učitelja Filipa Ketteja, bidermajersko kredenco iz trnovskega samostana šolskih sester de Notre Dame, čigar pobudnik ustanovitve je bil Dragotinov sorodnik, Janez Valenčič, ter pesnikov doprsni kip, ki ga je leta 1968 iz žgane gline izdelal akademski kipar Marjan Keršič Belač. Na ogled sta tudi spalnica in črna kuhinja.

Ogled razstave je vključen v ogled gradu Prem.

Avtorica razstave: Aneja Rože, Pokrajinski muzej Koper.

Oblikovanje razstave: Kristina Šlosar, TIC Ilirska Bistrica.

Lokacija: Kettejeva spominska soba na Premu (Prem 83).

Kontakt

Naslov:
Kidričeva 19, 6000 Koper

Urnik Palače:
Torek - Sobota od 9h do 12.30h in od 13h do 17h

Nedelja in prazniki od 9h do 12.30h in od 13h do 17h

Ponedeljek, 1.1., 1.5., 1.11. in 25.12. zaprto.

Telefon:
T: 041 55 66 44

Email:
info@PokrajinskiMuzejKoper.si