Lekarniška zbirka "Alla Fenice"

Pretorska palača

V obalnih mestih slovenske Istre je ob koncu 2. Svetovne vojne delovalo šest lekarn in ena podružnica. V Kopru naj bi že leta 1411 delovala lekarna Alla Fenice v lasti družine Palma. Na Titovem trgu je delovala vse do leta 1959, v prostorih, kjer se tudi danes prebivalci mesta Koper oskrbujemo z zdravili.

V spomin na prvotno lekarno je v današnji lekarni razstavljena izvirna lekarniška omara s farmacevtskimi posodami, ki priča o več kot petstoletni lekarniški tradiciji v mestu, preostalo posodje, pohištvo in del galenskega laboratorija pa so razstavljeni v lekarniški zbirki v Pretorski palači, katere oficino je prevzel v hranjenje današnji Pokrajinski muzej Koper.

Opremo lekarne Alla Fenice sestavlja oficina s predalniki in policami ter recepturna miza, lekarniško posodje in nekaj laboratorijskega pribora. Obstoj te lekarne priča o zgodovini lekarništva na Koprskem in v Istri nasploh, pa tudi širše na Slovenskem, saj je prav Koper mesto, kjer se na Slovenskem prvič pojavi »laična« lekarna.

Kontakt

Naslov:
Kidričeva 19, 6000 Koper

Urnik Palače:
Torek - Sobota od 9h do 12.30h in od 13h do 17h

Nedelja in prazniki od 9h do 12.30h in od 13h do 17h

Ponedeljek, 1.1., 1.5., 1.11. in 25.12. zaprto.

Telefon:
T: 041 55 66 44

Email:
info@PokrajinskiMuzejKoper.si