Musica Aeterna Est

Palača Belgramoni Tacco, drugo nadstropje

Glasbena zbirka je predstavljena v dveh razstavnih sobah. V prvi spoznavamo glasbeno življenje v danes slovenskih obalnih mestih od srednjega veka do konca 20. stoletja.

Do 19. stoletja je bila glasba v glavnem zaprta v cerkvah in salonih plemiških ter premožnejših meščanskih družin. Vezana je bila na cerkvene obrede, praznike in pomembne dogodke. V 19. stoletju je glasba postala splošen družbeni pojav, zajela vse družbene sloje, kar je omogočila tudi glasbena vzgoja, ki so jo uvajali v splošne šole.

V drugem prostoru je predstavljeno  glasbeno življenje v 19. in 20. stoletju v severni Istri in Čičariji na eni strani, ter Brkinov in bistriškega območja na drugi strani. Razlike v zgodovinskem razvoju teh območij so namreč opazne tudi v glasbeni tradiciji. Značilnost glasbenega življenja na podeželju je ljudsko glasbeno izročilo, vezano na ljudsko glasbo, ljudska glasbila in ljudske godce. Ljudska glasba se je prenašala iz roda v rod, izvajali pa so jo godci po posluhu, brez poznavanja not. Glasbila, iz katerih so izvabljali zvok, so bila zelo raznovrstna.

Kontakt

Naslov:
Kidričeva 19, 6000 Koper

Urnik Palače:
Torek – petek od 8h do 16h
Sobota, Nedelja in prazniki od 8h do 16h

Od 12.30-13.00 ure malica


Ponedeljek, 1.1., 1.5., 1.11. in 25.12. zaprto.

Telefon:
T: 041.55.66.44
F: 05.66.33.571

Email:
info@PokrajinskiMuzejKoper.si