Skozi spiralo časa

Palača Belgramoni Tacco, pritličje

Prazgodovinska arheološka stalna razstava Skozi spiralo časa predstavlja poselitev južne Primorske skozi arheološka obdobja od starejše kamene dobe do konca železne dobe, ko območje Istre po padcu Nezakcija, zasedejo Rimljani.

Uvodoma je predstavljena geološka osnova ter prva izpričana poselitev iz srednjega paleolitika, ko so območje poseljevali neandertalci. Klimatske spremembe, ki se prično že v obdobju srednje kamene dobe (mezolitik: 8.000 – 5.000 pred našim štetjem) postopoma omogočijo razmah kmetovanja z nastopom mlajše kamene dobe (neolitik: 5.000 – 3.000 pred našim štetjem), ko se pojavi prva keramika in stalna poselitev. Uporaba prve kovine bakra (bakrena doba: 3.000-2.000 pred našim štetjem) odseva skozi celinsko vučedolsko kulturo.

Večji pečat sta na območju pustili bronasta (2.000 – 1.000 pred našim štetjem) in železna doba (1.000 – 2. Stoletje pred našim štetjem), ki ju zaznamujejo utrjena višinska naselja, razvejan družbeni ustroj in trgovinske mreže ter vplivi iz Sredozemlja. Predstavljena sta skeletni pokop iz bronaste in žarni pokop iz železne dobe.  Osrednje mesto pa v zbirki zavzema nad regionalni kultni depo iz pozne bronaste in zgodnje železne dobe (12. – 8. Stoletje pred našim štetjem) Mušja jama pri Divači.