Pedagoški program za srednje šole

OBVEZNE IZBIRNE VSEBINE - MOJE MESTO - MOJA ZGODOVINA

V sklopu obveznih izbirnih vsebin za srednješolce ponujamo mladim bolj poglobljen pogled v preteklost njihovega mesta. Na rednih tedenskih srečanjih spoznavamo muzejske zbirke, na sprehodih po mestu si ogledujemo spomenike in ob teh pomnikih preteklosti kritično vrednotimo sedanjost ter razmišljamo o prihodnosti Kopra. Svoje videnje Kopra v preteklosti ter vizijo Kopra v prihodnosti tudi likovno izrazimo (makete, risbe).

DELAVNICA TKANJA in RAZSTAVA STKANA PRETEKLOST

Razstava predstavlja nastajanje oblačila od pridobivanja tekstilnih surovin rastlinskega in živalskega izvora preko obdelave niti, predenja in tkanja do blaga ter oblikovanja v oblačilo, zaokroža pa jo predstavitev kmečke in meščanske kulture oblačenja v našem okolju v preteklosti.
Dijaki si najprej ogledajo razstavo Stkana preteklost, rešijo delovne liste, ogledajo si dokumentarni film o postopkih pridobivanja tkanin.
V drugem delu si vsak dijak na priročnih statvicah ali okvirju stke okrasek/pas po svojem motivu.

 

KOPER SKOZI ČAS – OD AEGIDE DO SUPERNOVE

Dijaki se seznanijo z nastankom in zgodovino Kopra s pomočjo predmetov v muzejskih zbirkah, nato pa se s pomočjo delovnih listov in starega mestnega načrta vodeno ali samostojno podajo na raziskovanje mesta.
Dejavnost je možno nadgraditi z risanjem v muzejskem lapidariju (heraldično in epigrafsko gradivo, arhitekturni elementi različnih stilov) ali ustvarjanjem v glini/das masi: po pogovoru o tem, kakšen je bil Koper v preteklosti in kakšen bo v prihodnosti prva skupina nariše/oblikuje maketo Kopra v preteklosti, druga pa predstavi svojo vizijo Kopra v prihodnosti. Izdelki so lepa iztočnica za kritičen pogovor o sedanjosti Kopra in razmislek o njegovem prihodnjem razvoju.

SPOZNAJMO MUZEJSKE POKLICE

Dijaki z muzejskim pedagogom obiščejo muzejske delavce, ki jim predstavijo svoje delo, sprehodijo se skozi zbirke, pokukajo pa tudi v depoje in restavratorsko delavnico. Vsebino prilagajamo starostni skupini obiskovalcev. Možna kombinacija z drugimi programi in delavnicami.

 

OD ARHEOLOŠKE NAJDBE DO MUZEJSKEGA PREDMETA: MLADI ARHEOLOGI NA IZKOPAVANJIH

Dijaki se najprej v arheološki zbirki spoznajo z delom arheologa in razmišljajo o poti, ki jo »prehodijo« najdeni fragmenti predmetov od izkopavanj do svoje predstavitve v muzejski zbirki. Sledi delo v arheopeskovniku na izkopavanjih rimskega groba, ki je sicer zahtevnostno prilagojeno, a metodološko dosledno in pokriva vse faze pravih izkopavanj (čiščenje, arheološka risba, opis, mere, primerjave fragmentov/analogije,…). Poseben poudarek je na osvajanju arheološke terminologije in pomenu izkopavalne dokumentacije.

RESTAVRATORSKA DELAVNICA - (zasnova in vodenje Lidija Gardina)

Skrb za ohranjanje predmetov s pomočjo postopkov konserviranja in restavriranja je ena najpomembnejših nalog vsakega muzeja. Dijaki skozi uvodno predavanje začutijo pomen ohranjanja in varovanja predmetov kulturne dediščine, spoznajo vlogo muzeja pri tem, seznanijo se s poklicem konservatorja-restavratorja in postopki dela.
V nadaljevanju sledi ena od restavratorskih delavnic: restavriranje razbitih glinenih posod, izdelava mavčnega odlitka predmeta s pomočjo glinenega kalupa.

ARHEOLOŠKA DELAVNICA: SPOZNAJMO DELO ARHEOLOGA V MUZEJU

Dijaki se uvodoma spoznajo z osnovami arheološke metodologije dela (izkopavanja, datiranje, arheološki artefakti), primarne konservacije arheoloških predmetov (ravnanje s predmeti ob izkopavanjih, ravnanje s predmeti po izkopavanjih s poudarkom na različnih pristopih pri različnih materialih), osnove pravilne hrambe arheoloških predmetov v muzeju in njihove prezentacije. Praktični del delavnice vsebuje delo z originalnimi arheološkimi predmeti. Vsak dijak dobi v obdelavo odlomek keramike, ki jo mora opisati skozi postopek inventarizacije, kot ga izvajajo arheologi v muzejih (kronološko, tipološko, kulturno opredeljevanje gradiva, arheološka risba). Pridobljeno znanje jim bo omogočilo prepoznavanje arheološke dediščine na terenu in v muzejih ter razumevanje postopkov, ki jih strokovnjaki izvajamo pri in za ohranjanje kulturne dediščine.

PROGRAM V ITALIJANŠČINI: IO ALLA SCOPERTA DEL MUSEO - JAZ, VODNIK PO ZBIRKI

Dijaki se že predhodno pripravijo na obisk muzeja pri pouku italijanščine (dejavnost je po dogovoru z učiteljem lahko tudi ocenjena). Uvodnemu predavanju o muzejskih zbirkah sledi delo v skupinah; dijaki naredijo izbor predmetov, ki so jih pritegnili v razstavnih prostorih in na delovnih listih pripravijo kratek opis; sledi vodstvo po zbirkah, na katerem vsak dijak pripravi predstavitev “svojega” predmeta. Na koncu povedo/napišejo/sporočijo, ali jim je bila dejavnost všeč ali ne. Vse aktivnosti potekajo v italijanščini.

 

 

 

 

 

Kontakt

Naslov:
Kidričeva 19, 6000 Koper

Urnik Palače:
Torek - Sobota od 9h do 12.30h in od 13h do 17h

Nedelja in prazniki od 9h do 12.30h in od 13h do 17h

Ponedeljek, 1.1., 1.5., 1.11. in 25.12. zaprto.

Telefon:
T: 041 55 66 44

Email:
info@PokrajinskiMuzejKoper.si