Pedagoški program za osnovne šole

NOVO! “KRUHA IN IGER!” – ŠOLA IN IGRE V ANTIČNEM RIMU - 2. in 3. triletje OŠ (navezava na učni načrt zgodovine za 6. in 7. razred)

Učence sprejme skrivnostna dama Lucida, ki jim najprej razkaže muzejsko zbirko, posvečeno obdobju rimske antike. S pomočjo replik posodja, oblek in igralnih pripomočkov jim predstavi življenje Rimljanov na naših tleh pred 2000 leti. Sledi rimska šola, kjer se učenci učijo rimskih številk, merjenja v palcih, dlaneh in čevljih ter pisanja na voščene tablice; za zaključek pa se učenci pomerijo v rimskih igrah. Mlajši v spomin na delavnico dobijo pobarvanko, starejši učenci pa lahko svoje znanje preverijo s kvizom.

NOVO! VSAKEMU SVOJ GRB! - 2. in 3. triletje OŠ

Z ogledom heraldične zbirke v atriju in lapidariju muzeja se učenci srečajo z bogato zgodovino koprskih plemiških družin. S pazljivim opazovanjem grbe najprej poiščejo, nato pa v pogovoru s kustosom spoznavajo osnovna pravila in značilnosti grbov, ki jih preučuje posebna veda – heraldika ali grboslovje. V delavniškem delu si vsak učenec ob upoštevanju teh pravil in z razmislekom o svojih osebnih značilnostih v različnih (dogovorjenih) likovnih tehnikah oblikuje svoj grb.

Možna kombinacija z drugimi programi (npr. Srednjeveški Koper).

SVETILNIK - ČASOPIS ZA OTROKE S KULTURNIMI VSEBINAMI

Skupni projekt obalnih kulturnih ustanov je brezplačna otroška revija, ki skozi krajše članke, predvsem pa uganke, kvize, pobarvanke in druge zabavne naloge predstavlja otrokom kulturne vsebine in dediščino naših krajev.

Vsebine je možno uporabiti pri pouku in v podaljšanem bivanju predvsem v 3., 4. in 5. razredu; nekaj izvodov dobi šolska knjižnica, možno naročilo več izvodov in obravnava  posamezne teme iz Svetilnika s kustodinjo pedagoginjo v razredu ali v muzeju.

 

VODSTVA IN MUZEJSKE UČNE URE Z DELOVNIMI LISTI

Ponujamo splošnejša vodstva, po želji z delovnimi listi, po celotnem muzeju ali po posamezni zbirki (arheološka, umetnostna, kulturnozgodovinska, etnološka zbirka, zbirka novejše zgodovine) in muzejske učne ure na specifično temo v okviru muzejskih zbirk (Koper skozi čas, Kuhinja nekoč, Kamnita preteklost, Od niti do oblačila, glasbena zbirka Musica aeterna est...).

Priporočamo sledeča vodstva z delovnimi listi:

  • 4. razred – etnološka zbirka, glasbena zbirka
  • 5. razred – vodstvo po palači Belgramoni Tacco, splošno o muzeju kot kulturni ustanovi
  • 9. razred – vodstvo po novejši zgodovini, poudarek na času med 1. in 2. svetovno vojno

ARHEOPESKOVNIK - od arheološke najdbe do muzejskega predmeta - delavnice za 1., 2., in 3. triletje

Učenci se najprej v arheološki zbirki spoznajo z delom arheologa in razmišljajo o poti, ki jo »prehodijo« najdeni fragmenti predmetov od izkopavanj do svoje predstavitve v muzejski zbirki. Sledi delo v arheopeskovniku, ki je zahtevnostno prilagojeno različnim starostnim stopnjam (3 moduli delavnic): izkopane predmete očistijo, narišejo, opišejo, izmerijo, naredijo razstavo, primerjajo in sestavljajo fragmente, se preskusijo v “pravih” izkopavanjih rimskega groba.

MUSICA AETERNA EST - ustvarjalno spoznavanje glasbene zbirke - od 3. razreda OŠ dalje

Učenci se seznanijo z glasbenim življenjem v obalnih mestih in na podeželju. Stare instrumente, pomembne glasbenike, ljudsko in umetno glasbo spoznavajo s pomočjo eksponatov, delovnih listov ter zabavnih nalog in iger (prepoznavanje napak, sestavljanke, igra spomin), nekaj ljudskih instrumentov lahko tudi vzamejo v roke in poskusijo nanje zaigrati. Po želji je možno ogled nadgraditi z glasbeno delavnico, na kateri poslušamo glasbene posnetke, ustvarjamo zvočne kompozicije, pojemo in petje spremljamo s preprostimi glasbili.

 

USPEŠNICA! LOV NA ZAKLAD - spoznavanje muzejskih zbirk malce drugače - od 4. razreda OŠ dalje

Učencem uvodoma na diaprojekciji (prilagojeni starostni stopnji učencev) predstavimo muzej in muzejske poklice. Sledi samostojno raziskovanje muzejskih zbirk v skupinah, pri katerem učenci s pomočjo tlorisa muzeja v razstavnih prostorih iščejo predmete in jih nalepijo na ustrezno mesto na načrtu. Predmete morajo tudi poimenovati. Lov je zaključen, ko skupina najde vse predmete in skupaj preverimo osvojeno znanje, s sličicami obogaten “vodnik” po muzeju pa ostane učencem za kasnejšo uporabo v šoli in doma ali za ponoven obisk muzeja.

MUZEJSKI KOVČEK NA OBISKU - prvo triletje OŠ (navezava na učni načrt 2. razreda OŠ)

Ta dejavnost je razdeljena na več delov: otroci se v šoli in doma pogovarjajo o življenju v preteklosti, prinesejo stare predmete v šolo in priredijo razstavo. Sledi obisk muzejskega kovčka v razredu: kustos v njem prinese nekaj izbranih muzejskih predmetov (igrače, oblačila, kuhinjski predmeti), ki jih skupaj z otroki odkriva in ob tem predstavi poslanstvo muzeja, delo kustosov in restavratorjev. Otroci nato predstavijo kustosu in vrstnikom svoje predmete . Dejavnost se smiselno zaključi z ogledom etnološke zbirke čez nekaj dni, ki lahko vključuje likovno ustvarjanje.

DELAVNICA OB RAZSTAVI STKANA PRETEKLOST (etnološka zbirka)

Razstava predstavlja nastajanje oblačila od pridobivanja tekstilnih surovin rastlinskega in živalskega izvora preko obdelave niti, predenja in tkanja do blaga ter oblikovanja v oblačilo, zaokroža pa jo predstavitev kmečke in meščanske kulture oblačenja v našem okolju v preteklosti.

KDO JE NAPRAVIL VIDKU SRAJČICO - prvo triletje OŠ

Obisk razstave za najmlajše predvideva združevanje pravljičnega elementa z elementi resničnega življenja naših krajev v preteklosti. Po razstavi jih vodi zgodbica »Kdo je napravil Vidku srajčico«, spomnimo pa se tudi drugih znanih pravljic, ki se vrtijo okoli predenja, tkanja, krojenja in šivanja. Posamezen postopek pri izdelavi oblačila spoznamo pri »Vidku« in ga nato poiščemo na razstavi. Na koncu otroci spravijo v vrstni red posamezne ilustracije iz slikanice.

Nekatera opravila pri izdelavi blaga in oblačila tudi praktično prikažemo (demonstracija), svojo spretnost pa lahko preizkusijo tudi otroci (simulacija tkanja, navijanje volne v klobčiče).

KATERA OBLEKA JE PRAVA? stara igra preoblačenja lutk - prvo triletje OŠ

Igra se nanaša na del razstave, kjer je v vitrinah, na fotografijah in lutkah predstavljena oblačilna kultura različnih slojev prebivalstva v preteklosti. S pozornim opazovanjem otroci prepoznavajo različne noše; nato se igrajo staro igro oblačenja papirnatih punčk: med različnimi oblačili iz papirja morajo izbrati ustrezna, jih pobarvati, izrezati in z njimi obleči dve lutki v kmečko in meščansko nošo.

USPEŠNICA! GOSPODINJSKI DAN: OD NITI DO OBLAČILA - 5. razred OŠ

Učenci so razdeljeni v več skupin in krožijo po posameznih dejavnostih: vodstvo z delovnimi listi po razstavi Stkana preteklost, ogled dokumentarnega filma o postopkih pridobivanja tkanin, praktični preizkus posameznih opravil (izbor med: navijanje niti v štrene, previjanje v klobčiče, tkanje, kvačkanje, pletenje, klekljanje).

    

IGRAJMO SE, KOT SO SE IGRALI NEKOČ - prvo in drugo triletje OŠ

Poznate igre s kamenčki, pa “am salam”, “mamica, koliko je ura?”, bi znali “voziti šino” ali narediti žogico iz starih nogavic? Te in še druge stare igre bomo spoznavali in se jih tudi igrali na etnološkem oddelku Pokrajinskega muzeja, svoje spomine na otroške igre pa nam bodo zaupale starejše domačinke – muzejske prostovoljke (po dogovoru).

SREDNJEVEŠKI KOPER - 4. - 9. razreda OŠ

Učna ura na temo spoznavanja domačega kraja in njegove zgodovine ter načina življenja v preteklosti; učenci se seznanijo z nastankom in zgodovino Kopra prek eksponatov v muzejskih zbirkah, nato pa se s pomočjo starega načrta Kopra ali delovnih listov podajo na raziskovanje in ogled mesta.

Delavnico je možno nadgraditi z likovnim ustvarjanjem: risanjem v lapidariju, na etnološkem oddelku ali modeliranjem v glini/das masi: po ogledu umetnin z upodobitvami Kopra in samega mesta učenci skupaj naredijo maketo srednjeveškega Kopra (obzidje, vrata, trgi, zvoniki,…).

SPOZNAJMO MUZEJSKE POKLICE - vse starostne stopnje OŠ

Učenci z muzejskim pedagogom obiščejo muzejske delavce, ki jim predstavijo svoje delo, sprehodijo se skozi zbirke, pokukajo pa tudi v depoje in restavratorsko delavnico. Vsebino prilagajamo starostni skupini obiskovalcev. Možna kombinacija z drugimi programi in delavnicami.

SKRIVNOSTNE PISAVE: GLAGOLICA - 2. triletje OŠ

Uvodoma učenci prek igre prepoznavajo različne tipe pisav (npr. arabščina, kitajske pismenke, cirilica, etruščanska pisava, venetska pisava, glagolica,…), opozorimo na razlikovanje med pisavo in jezikom. Sledi ogled “glagoljaške sobe”, pogovor o tem, kdo so bili, kje in kakšne sledove svoje prisotnosti so pustili predvsem v zaledju Kopra. S pomočjo abecede učenci razbirajo glagolske napise in poskusijo napisati svoje ime, nato pa še krajši zapis v glagolici (glede na čas v letu izpišejo npr. skrivnostno sporočilo za prijatelja, izdelajo si knjižno kazalo z zapisom v glagolici ali pošljejo pozdrav s počitnic, novoletno voščilnico,..).

RAZPLETAMO SREDNJEVEŠKE LABIRINTE (o pleteninasti ornamentiki) - 2. triletje OŠ

Na delavnici seznanjamo učence z manj znanim, a mikavnim kiparskim gradivom visokega srednjega veka na našem področju. V razstavnem prostoru s pleteninasto ornamentiko ugotavljamo kaj/kdo/iz katerega materiala/za kakšen namen?... je naredil tak kamnoseški okras. Sledijo naloge, s katerimi učenci spoznavajo vzorce prepletov, njihovo logiko, vsebino in simboliko ter se urijo v likovnem zaznavanju. Delavnico zaključimo s poustvarjanjem videnih vzorcev ali ustvarjanjem novih v različnih tehnikah (plastelin, vrv, žica).

ARHEOLOGIJA V MUZEJU - 2. in 3. triletje OŠ

V uvodnem predavanju se učenci spoznajo z ustanovo muzej, z osnovami arheološke metode raziskovanja in z arheološkimi obdobji. Predstavljeno je vsako prazgodovinsko obdobje posebej od paleolitika do konca železne dobe s predstavitvijo človeškega bivanja in delovanja ter značilnih arheoloških predmetov. Sledi delavnica, pri kateri se učenci neposredno spoznajo z delom kustosa arheologa v muzeju. Vsak udeleženec/dvojica dobi originalni arheološki predmet, s katerim ga kustos arheolog vodi skozi postopek inventarizacije (izpolnjevanje inventarnega kartona vsebuje opis, izmero, fotografijo, risbo predmeta). Zaključimo s kratkim vodstvom po arheoloških zbirkah. Učenec pridobi osnovno znanje o vlogi in pomenu muzeja ter osnovne informacije o arheološki stroki nasploh in delu kustosa arheologa v muzeju.

PROGRAM V ITALIJANŠČINI: IO ALLA SCOPERTA DEL MUSEO - JAZ, VODNIK PO ZBIRKI - 3. triletje OŠ

Učenci se že predhodno pripravijo na obisk muzeja pri pouku italijanščine (dejavnost je po dogovoru z učiteljem lahko tudi ocenjena). Uvodnemu predavanju o muzejskih zbirkah sledi delo v skupinah; učenci naredijo izbor predmetov, ki so jih pritegnili v razstavnih prostorih in na delovnih listih pripravijo kratek opis; sledi vodstvo po zbirkah, na katerem vsak učenec pripravi predstavitev “svojega” predmeta. Na koncu povedo/napišejo/sporočijo, ali jim je bila dejavnost všeč ali ne. Vse aktivnosti potekajo v italijanščini.

 

 

 

 

 

Kontakt

Naslov:
Kidričeva 19, 6000 Koper

Urnik Palače:
Torek - Sobota od 9h do 12.30h in od 13h do 17h

Nedelja in prazniki od 9h do 12.30h in od 13h do 17h

Ponedeljek, 1.1., 1.5., 1.11. in 25.12. zaprto.

Telefon:
T: 041 55 66 44

Email:
info@PokrajinskiMuzejKoper.si