Muzej

Le zakaj bi obiskali Pokrajinski muzej Koper? Trije razlogi: v njem boste doživeli lepoto in blišč renesančnega in beneškega obdobja Kopra, ker v njem hranijo čudovite najdbe iz prazgodovinske in rimske dobe in ker lahko uživate v čudovitem vrtu muzeja, lapidariju.

Zgodovina koprskega muzeja je več, kot stoletna. V čudoviti palači Belgramoni Tacco hranijo plemiške grbe, slike, orožje, renesančne kipe, starinska glasbila, pa tudi medalje in uniforme obdobja novejše zgodovine in razstavo o času narodnoosvobodilnega boja in vprašanja določitve meje med Jugoslavijo in Italijo, ki je temu sledilo.

Začetki ustanavljanja koprskega muzeja segajo v leto 1910, ko se je 1. oktobra konstituiral odbor za ustanovitev Mestnega muzeja za zgodovino in umetnost v Kopru (Museo Civico di Storia e d'Arte), že konec oktobra pa je občinski svet sprejel sklep o ustanovitvi muzeja. Uradno je muzej zaživel 18. marca 1911, ko je občinski svet potrdil njegov statut in izvolil  muzejsko vodstvo. Muzej je najprej dobil dva prostora v nekdanjem samostanu sv. Klare, po 1. svetovni vojni pa je občina za muzejsko dejavnost obnovila palačo Belgramoni-Tacco, kjer je sedež muzeja še danes.

Po drugi svetovni vojni je pod novo oblastjo leta 1954 prerasel v Okrajni muzej kompleksnega tipa, leta 1967 pa je dobil regionalni značaj in se preimenoval v Pokrajinski muzej Koper (Museo Regionale di Capodistria). Danes muzej pokriva območje sedmih občin, od Pirana do Ilirske Bistrice.  Od leta 2009 deluje v okviru Pokrajinskega muzeja Koper še enota v Ilirski Bistrici s stalno razstavo na gradu Prem.

S prenovo palače Belgramoni Tacco v letih 1981–1985 so bile na novo postavljene zbirke v muzejski palači, na dislociranem etnološkem oddelku na Gramscijevem trgu in sredi 90-ih let še zbirka novejše zgodovine v prostorih nekdanjega hotelskega kompleksa ob muzejski palači. V matični muzejski stavbi se tako predstavljajo arheološka, umetnostna, kulturno-zgodovinska zbirka in zbirka novejše zgodovine, muzejska galerija v sosednji stavbi na Kidričevi 23a pa je namenjena občasnim lastnim in gostujočim  razstavam.

Muzejska dvorana (piano nobile),  lapidarij na prostem in vrt AS pa so prijetni ambienti za številne glasbene in druge prireditve, ki se tu odvijajo čez celo leto.

Kontakt

Naslov:
Kidričeva 19, 6000 Koper

Urnik Palače:
Torek - Sobota od 9h do 12.30h in od 13h do 17h

Nedelja in prazniki od 9h do 12.30h in od 13h do 17h

Ponedeljek, 1.1., 1.5., 1.11. in 25.12. zaprto.

Telefon:
T: 041 55 66 44

Email:
info@PokrajinskiMuzejKoper.si