Cenik uporabnin, prireditev, porok

PIANO NOBILE

 Dogodek v glavni dvorani (do 4 ur) med 9.00 in 21.00

300,00           €

Dogodek v glavni dvorani (od 4 do 10 ur) med 9.00 in 21.00 600,00            €
Vsaka nadaljna ura po 21.00 60,00              €

Uporabnina stranskega prostora                                                     60,00 

Uporaba za druge namene (1ura)                                                   60,00 

ATRIJ

Dogodek v atriju (do 4 ur) med 9.00 in 21.00 200,00 €
Dogodek v atriju (od 4 do 10 ur) med 9.00 in 21.00 400,00 €

Vsaka nadaljna ura po 21.00

60,00 €
Uporabnina stranskega prostora           60,00 
Upopraba za druge namene (1 ura)       60,00 

LAPIDARIJ

Dogodek v lapidariju (do 4 ure) med 9.00 in 21.00 250,00 €
Dogodek v lapidariju (od 4 do 10 ur) med 9.00 in 21.00 500,00 €
Vsaka nadaljna ura po 21.00 50,00 €
Fotografiranje v lapidariju (1 ura)       100 
Uporaba za druge namene (1 ura)     50 

ZGORNJI VRT

Dogodek na vrtu (do 4 ur) med 9.00 in 21.00 200,00 €
Dogodek na vrtu (od 4 do 10 ur) med 9.00 in 21.00 400,00 €
Vsaka nadaljna ura po 21.00 50,00 €
Uporabnina garderobe (logo)             50 
Uporaba za druge namene (1 ura)     50 

GALERIJA

Dogodek v galeriji  (do 2 uri) 150,00 €
vsaka nadaljnja ura 30,00 €
Uporaba za druge namene (1 ura)  30,00 

ETNOLOGIJA

Uporabnina beneško-gotske hiše - etnografski oddelek (do 10 ur) 400,00 €
Uporaba za druge namene (1 ura) 60,00 

OSTALO

Izvedba poročnega obreda v prostorih PMK (do 2 uri) 200,00 €
 Vsaka nadaljna ura za izvedbo poročnega obreda 40,00€
Dežurstvo receptorja ( 1ura) 20,00€
Čiščenje prostorov (1 ura) 20,00 €
Postavitev stolov  (1 ura) 10,00 €
Nadomestilo za zaprtje muzejskih prostorov (do 2 uri) 100,00 €
Nadomestilo za zaprtje muzejskih prostorov (vsaka nadaljnja ura) 20,00 €
Najem LCD projektorja skupaj s projekcijskim platnom (dan) 60,00 €
Najem govorniškega pulta (dan) 30,00 €
Najem zložljivega stola (dan) 1,00 €
Najem 2 stojal z vrvico (dan) 10,00 €
Strokovno delo in postavitev razstave (na uro) 50,00 €
Postavitev in podiranje razstave (1 ura – tehnična pomoč) 20,00 €
Priprava prostora za prireditev  (1 ura - tehnična pomoč) 20,00 €
Varovanje (1 ura, minimalno 3 ure) 20,00 €
Najem ozvočenja v lapidariju (dan) 50,00 €
Upravljalec fiksnega ozvočenja v glavni dvorani (1 ura; min. 2 uri) 20,00 €
Upravljalec mobilnega ozvočenja (1 ura; min. 2 uri) 20,00 €
Upravljalec velikega projektorja, format slike 4X3 m (1 ura; min. 2 uri) 20,00 €


Za višji % popusta se odloči direktor, če društva, javni zavodi in organizacije, ki delujejo v javnem interesu ali imajo projekt sofinanciran s strani lokalnih skupnosti prostor najamejo za več kot 5 x  v dveh mesecih

Kontakt

Naslov:
Kidričeva 19, 6000 Koper

Urnik Palače:
Torek - Sobota od 9h do 12.30h in od 13h do 17h

Nedelja in prazniki od 9h do 12.30h in od 13h do 17h

Ponedeljek, 1.1., 1.5., 1.11. in 25.12. zaprto.

Telefon:
T: 041 55 66 44

Email:
info@PokrajinskiMuzejKoper.si