Vittore Carpaccio

Vittore Carpaccio, beneški slikar se je rodil v Benetkah, 1455/65 očetu Pieru Scarpazza, trgovcu s kožami. Ko se je Vittore Scarpazza začel gibati v humanističnih krogih, je priimek spremenil v Carpaccio. Njegov slikarski slog je bil drugačen od sloga tedanjih umetnikov, njegovo poznavanje barv in pigmentov pa razkriva njegov beneški izvor. Ni znano, kje se je naučil slikarskih spretnosti, a večina kritikov povezuje njegove začetke s slikarjem Gentilejem Bellinijem.

Vsekakor je Vittore Carpaccio imel stike z Antonellom di Messina in je zagotovo videl in preučeval slike ferrarskega cikla slikarja Piera della Francesca, ki je tudi slikal na velika platna. Za svoje prvo naročilo je Carpaccio leta 1490 uprizoril cikel slik za šolo Sv. Uršule, ki so mu sledila številna pomembna naročila. Proti koncu 15. stoletja so pod vodstvom Gentileja Bellinija nastale umetnine za šolo Sv. Ivana Apostola. Leta 1501 začne ustvarjati slike za Palazzo Ducale in odtlej mu veliko beneških šol zaupa pomembne naloge in prične se razcvet njegove slikarske dejavnosti.

Najbolj znana dela so slikarske pripovedi, legende svetnikov, zgodbe Sv.Uršule, Sv.Jurija, Sv.Štefana in Sv. Hieronima, La presentazione della Vergine al tempio in Miracolo della Croce, ki se nahajajo v Benetkah. Na teh slikah je Carpaccio prikazal življenje takratnega časa, z razkošjem barv in poudarkom na detajlih. Čeprav je bil “uradni državni” slikar in večina slik uprizarja sakralne motive, se je Vittore preizkušal tudi v izdelavi slik s profano tematiko po naročilu zasebnikov. Tako sta nastali stvaritvi Cortigiane in Il Ritratto di cavaliere.

Z razširitvijo slikarjeve slave so se naročila množila in razširila do beneških provinc in tako je Vittore Carpaccio prispel v Koper.

Tukaj je naslikal oltarno palo Madonna con il Bambino e i sei santi, orgelski krili stolnice Presentazione di Gesù al tempio in Strage degli Innocenti, dve platni in sicer Prerok Zaharija in Prerok Jeremija, Nome di Gesù tra san Giovanni Battista e San Paolo, ki se danes nahaja v Pokrajinskem muzeju v Kopru . Poleg tega je naslikal tudi prvi skupinski portret v Istri, Slavnostni prihod beneškega podestata Sebastiana Contarinija v Koper. To so bila tudi njegova zadnja leta življenja. Umrl je v Kopru 1525/26.

Kontakt

Naslov:
Kidričeva 19, 6000 Koper

Urnik Palače:
Torek – petek od 8h do 16h
Sobota, nedelja in prazniki od 9h do 17h

Ponedeljek, 1.1., 1.5., 1.11. in 25.12. zaprto.

Telefon:
T: 041.55.66.44
F: 05.66.33.571

Email:
info@PokrajinskiMuzejKoper.si