Romaron iz Zanigrada

Materialna kulturna dediščina, ki jo hranimo v muzeju ni le nema priča preteklosti, ampak  v sebi nosi  pripovedi, življenjske zgodbe posameznikov, družin ali določenih skupnosti v času in prostoru. Za nas je toliko dragocenejša, če poznamo njen izvor in  izdelovalca, kot je v primeru romarona – garderobne omare iz Zanigrada, s katero  dopolnjujemo stalno etnološko razstavo Stkana preteklost. Dodatno težo daje predmetu dejstvo, da izvira iz istrske vasi tik pod kraškim robom, ki je žal povsem opuščena, saj so jo po 2. svetovni vojni zapuščali njeni prebivalci predvsem zaradi gospodarskega preživetja, zadnji udarec pa ji je zadala železniška proga leta 1967, ki je vas dobesedno prepolovila. Vas je leta 1992 ostala  brez svojih prebivalcev.

Na podeželju so v preteklosti domači mizarji izdelovali pohištvo in opremo za dom, od skrinj do omar, postelj, miz, stolov, klopi, zibelk idr.. Eden takih domačih mizarjev je bil v začetku 20. stoletja tudi Janez Rožnik (1882 – 1950) v Zanigradu. Po osnovnem poklicu je bil zidar, vendar se je ukvarjal tudi z mizarstvom in je domačo hišo v celoti opremil s svojimi izdelki, od katerih se je po ustnih virih ohranila le omara. Družino Rožnik iz Zanigrada so v vasi imenovali »Čekalon« in jo poleg drugih zanigrajskih družin dr. Mojca Ravnik opisuje v svoji knjigi Bratje – sestre – strniči - zermani (1996). Omaro je bila odkupljena od potomcev Janeza Rožnika leta 2015 in jo je v muzejski restavratorski delavnici restavriral Jure Čeh. 

 V omaro smo »pospravili« posamezne elemente ženske ljudske noše iz 19. stoletja, med katerimi izpostavljamo zlasti ženski sukneni plašč, eden redko ohranjenih v slovenski Istri, katerega je samostojna restavratorka Ana Resnik v letošnjem letu uspešno restavrirala.

Prijazno vas vabimo na predstavitev v Etnološko zbirko Pokrajinskega muzeja Koper  (Gramscijev trg 4/5) v petek, 22.12. ob 12. uri!

 

 

kustosinja etnologinja

Tina Novak Pucer

Kontakt

Naslov:
Kidričeva 19, 6000 Koper

Urnik Palače:
Torek – petek od 8h do 16h
Sobota, nedelja in prazniki od 9h do 17h

Ponedeljek, 1.1., 1.5., 1.11. in 25.12. zaprto.

Telefon:
T: 041.55.66.44
F: 05.66.33.571

Email:
info@PokrajinskiMuzejKoper.si