Razpis za izbiro najemnika za muzejsko kavarno

V skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti – ZSPDSLS-1 (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18), Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 31/18) in Obligacijskim zakonikom (Ur.list RS, št. 38/01 in spremembe), določbo 14. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Pokrajinski muzej Koper (Uradne objave občin Ilirska Bistrica, Koper, Piran, Sežana - 10/2004 in kasnejših dopolnitev) ter soglasjem sveta Zavoda, sprejetega na 4. seji z dne 23.7.2020 objavljam sledeči

JAVNI RAZPIS za izbor najemnika kavarne v Pokrajinskem muzeju Koper

Rok za oddajo ponudb je 30.9.2020.

Razpisa in pripadajoča dokumentacija je na voljo preko te povezave.

Za morebitna vprašanja, kontaktirati direktorja preko e-naslova direktor@pokrajinskimuzejkoper.si.

Luka Juri, direktor

Kontakt

Naslov:
Kidričeva 19, 6000 Koper

Urnik Palače:
Torek – petek od 8h do 16h
Sobota, nedelja in prazniki od 9h do 17h

Ponedeljek, 1.1., 1.5., 1.11. in 25.12. zaprto.

Telefon:
T: 041.55.66.44
F: 05.66.33.571

Email:
info@PokrajinskiMuzejKoper.si