Pripovedujemo zgodbe o Kopru

Dama z zlatimi uhani in Srce Kopra sta zapustili Moskvo. Katere zgodbe sta tam pustili? Poznate zgodbe katere pripovedujeta?

V zadnjih dneh avgusta se je izteklo gostovanje občasnih razstav Pokrajinskega muzeja Koper Dama z zlatimi uhani in Srce Kopra v Moskvi v galeriji Moskovskega mestnega muzeja. Slednja je predstavila strnjeno zgodovino Kopra skozi zgodbe in fotografije še stoječih stavb, med drugim tudi zgodbi o nastanku in življenju male lože - "Lobia lucida" in Pretorske palače.

Številna mesta italijanskega kulturnega prostora so imela v okviru glavnega trga odprto mestno ložo – pokrit in s stebri zamejen prostor, kjer so se odvijali pomembni javni dogodki povezani z oblastjo in trgovanjem. Srednjeveška koprska loža "Lobia lucida" se je nahajala v podhodu kasnejše Pretorske palače vse do 1464, ko so mestne oblasti zgradile novo Loggio - "Lobia nova" na drugi strani mestnega trga. Pretorska palača je od nekdaj glavni sedež mestne oblasti, njen nastanek pa je zakrit v skrivnostno preteklost. V visokem srednjem veku sta tu stali dve palači – Potestas Marchionis (sedež posvetne oblasti) in Potestas Iustinopolis (sedež vojaške oblasti). Benečani so po osvojitvi mesta leta 1279 obe oblasti spojili, kar je v 15. stoletju pripeljalo do spojitve obeh palač in poenotenja pročelja kot ga vidimo še danes. Palača je tako postala sedež načelnika mestne komune pod beneško oblastjo. Vloga podestata je praviloma pripadala članom bogatih in vplivnih beneških družin, ki so mesto upravljali zgolj 16 mesecev. S tem se je želelo preprečiti pretirano vpetost posameznih podestatov v lokalne zadeve, kar bi lahko pripeljalo do uporov lokalnega plemstva in korupcije. V stavbi je zasedal tudi mestni svet (consiglio maggiore) - osrednje upravno telo starega mestnega plemstva.

Zanimive zgodbe iz zgodovine stavb in mestnih predelov Kopra si lahko ogledate in preberete na stalni razstavi Srce Kopra v Pokrajinskem muzeju Koper, kjer lahko podate tudi svoj spomin in razmišljanje o našem mestu.


Vabljeni!

Kontakt

Naslov:
Kidričeva 19, 6000 Koper

Urnik Palače:
Torek – petek od 8h do 16h
Sobota, nedelja in prazniki od 9h do 17h

Ponedeljek, 1.1., 1.5., 1.11. in 25.12. zaprto.

Telefon:
T: 041.55.66.44
F: 05.66.33.571

Email:
info@PokrajinskiMuzejKoper.si