Dama z zlatimi uhani - gostovanje

Izobraževalna razstava Pokrajinskega muzeja Koper Dama z zlatimi uhani bo od 25.3.2016 do 12.6.2016 gostovala v Avgustovem hramu Arheološkega muzeja Istre v Pulju. 

- 25.3.2016 otvoritev razstave Dama z zlatimi uhani in predstavitev razstavnega kataloga.

- v drugi polovici maja 2016 je predvideno predavanje z naslovom Dama z zlatimi uhani in njen čas v Avgustovem hramu, Pulj. Točen datum in ura bosta javljeni naknadno. 

Avtorji razstave: dr. Maša Sakara Sučević, Brigita Jenko, mag. Matjaž Novšak, Noel Mirković

Sodelujoči: Arhej d.o.o., Zavod za varstvo kulturne dediščine Republike Slovenije Center za preventivno arheologijo, Muzej grada Umaga, Univerza na Primorskem Fakulteta za humanistične študije Koper Oddelek za arheologijo, Univerza na Primorskem Znanstveno raziskovalno središče Inštitut za dediščino Sredozemlja, Kulturno društvo Vespesjan, Pomorski muzej »Sergej Mašera« Piran, Srednja tehniška šola Koper, Srednja šola Izola, Civici Musei di Storia ed Arte Udine (http://www.pokrajinskimuzejkoper.si/si/nestalne-razstave/dama-z-zlatimi-uhani), Centar za kulturu grada Krka, Zavičajni muzej Buzet, Arheološki muzej Istre Pula.

Razstavo so omogočili: Republika Slovenija Ministrstvo za kulturo, Mestna občina Koper

Kontakt

Naslov:
Kidričeva 19, 6000 Koper

Urnik Palače:
Torek – petek od 8h do 16h
Sobota, nedelja in prazniki od 9h do 17h

Ponedeljek, 1.1., 1.5., 1.11. in 25.12. zaprto.

Telefon:
T: 041.55.66.44
F: 05.66.33.571

Email:
info@PokrajinskiMuzejKoper.si