103. obletnica vojne napovedi

An Maine Völker! Ai Miei Popoli! Mojim Narodom! Mojim Narodima!

S temi besedami je Franc Jožef I., avstrijski cesar in ogrski kralj, 28.7.1914, iz Bad Ischla nagovoril svoj narod      v manifestu, s katerim je napovedal vojno Srbiji.
V pismu, ki ga je napisal, našteje in obrazloži razloge ter poskuse monarhije in vlade za mirno rešitev spora, kateri je nenazadnje pripeljal do odločitve za razglasitev vojne napovedi. Utemeljuje ga besedami »V tej resni uri se popolnoma zavedam cele dalekosežnosti Svojega sklepa in Svoje odgovornosti pred Vsemogočnim. Preskusil in uvaževal sem vse. Z mirno vestjo nastopam pot, ki mi jo kaže dolžnost.« Manifest zaključi z besedami: »Jaz zaupam hrabri avstrijsko-ogrski vojni moči, polni požrtvovalnega navdušenja. In Jaz zaupam Vsemogočnemu, da podeli zmago Mojemu orožju.«
Manifest je sprožil verižne vojne napovedi drugih držav in svet je bil pahnjen v v morijo do takrat neslutenih razsežnosti, saj je zahtevala 8,5 milijona smrtnih žrtev.


V Istri je bil manifest izdan v štirih uradnih jezikih, ki so bili v uporabi na tem območju, ter je v celoti predstavljen v zbirki Od Avstro-Ogrske do Jugoslavije v Pokrajinskem muzeju Koper.

Kontakt

Naslov:
Kidričeva 19, 6000 Koper

Urnik Palače:
Torek – petek od 8h do 16h
Sobota, nedelja in prazniki od 9h do 17h

Ponedeljek, 1.1., 1.5., 1.11. in 25.12. zaprto.

Telefon:
T: 041.55.66.44
F: 05.66.33.571

Email:
info@PokrajinskiMuzejKoper.si