Razpis natečaja »Fotografski ex-tempore Carpaccio500«

Pokrajinski muzej Koper objavlja razpis za natečaj »Fotografski ex-tempore Carpaccio500«. Namen razpisa je spodbuditi fotografiranje renesančnih podob starega mestnega jedra Kopra. Izvedbo razpisa omogoča Mestna občina Koper.

Tema fotografskega ex-tempore
Renesančni Koper: fotografija mora predstavljati renesančne lastnosti starega mestnega jedra Koper. Subjekt fotografije je prost, bistveno je, da je v njem razvidna omenjena tematika.

Območje fotografiranja
Staro mestno jedro Koper, torej celotno območje Kopra v krogu, ki ga sklenejo sledeče ulice: Vojkovo nabrežje, Pristaniška ulica in Kopališko nabrežje, vključno z omenjenimi ulicami.

Tehnika fotografiranja
Ni omejitev. Fotografije morajo biti pred podpisov, datumov, ur ali drugih oznak, ki ni del realne kulise ob fotografiranju.

Rok za oddajo fotografij
Fotografije morajo prispeti na naveden naslov elektronske pošte do najkasneje 19.9.2016 ob 12. uri.

Način oddaje fotografij
Fotografije je potrebno poslati preko sistema za prenos datotek »www.wetransfer.com« ali enakovrednim na email naslov extempore@carpaccio500.si. V spremljajočem besedilu morajo biti navedeni sledeči podatki avtorja: ime, priimek, stalno prebivališče, državljanstvo, rojstni datum, kontaktni elektronski naslov in kontaktni telefon. Pomanjkanje kateregakoli od omenjenih podatkov je lahko posledica izključitev sodelujočega iz natečaja.

Format in resolucija oddanih fotografij
Fotografije morajo biti v TIFF formatu. Razmerje fotografije mora biti 3:2. Resolucija mora biti najmanj 4500x3000 pik.

Omejitev števila oddanih fotografij
Vsak avtor, ki sodeluje na razpisu, lahko odda največ 3 fotografij. V kolikor jih odda več, bodo upoštevane le prve 3, ki so prispele, oziroma če so prispele hkrati, bodo upoštevane prve tri po abecednem redu.

Kdo lahko sodeluje
Na natečaju lahko sodeluje vsakdo, ki je državljan Evropske unije in je dopolnil 15 let z izjemo članice in članov strokovne komisije in njihovih ožjih družinskih članov, zaposlenih v Pokrajinskem muzeju Koper, članic in članov občinskega sveta, župana, direktorice in predstojnikov občinske uprave Mestne občine Koper.

Nagrade
Strokovna komisija, ki bo ocenjevala fotografije, bo podelila tri nagrade in sicer za 1., 2. in 3. najboljšo fotografijo. Nagrade so denarne in sicer: nagrada za 1. najboljšo fotografijo v višini 200€ bruto, nagrada za 2. najboljšo fotografijo v višini 70€ bruto in nagrada za 3. najboljšo fotografijo v višini 30€ bruto. Nagrade bodo izplačane v roku 60 dni od objave rezultatov.

Izbor fotografij
Poleg treh nagrajenih fotografij, bo komisija izbrala še 17 drugih in jih skupaj z nagrajenimi vključila v poseben izbor fotografij. Fotografije iz posebnega izbora bodo razstavljene v Hiši Carpaccio.

Dovoljenje za uporabo izbranih fotografij
S sodelovanjem na natečaju avtor fotografij soglaša, da v kolikor je fotografija vključena v poseben izbor (oziroma v kolikor je nagrajena), se vse materialne avtorske pravice fotografije prenesejo na Pokrajinski muzej Koper.

Avtorstvo
V kolikor bi strokovna komisija ugotovila, da sodelujoč na natečaju ni avtor fotografije, ima pravico to izključiti iz izbora.

Sestava strokovne komisije
Strokovno komisijo, ki bo izbrala nagrajene in posebno izbrane fotografije sestavljajo umetnostna zgodovinarka Sara Ratoša, fotograf Jaka Ivančič in fotografinja Anja Čop. V kolikor bi kdo od sodelujočih v komisiji odpovedal sodelovanje, bo direktor Pokrajinskega muzeja Koper imenoval nadomestnega člana, oz. članico.

Način izbora fotografij
Fotografije, ki bodo prispele, bo zaposlena oseba Pokrajinskega muzeja Koper, ki ne sme biti hkrati član ali članica strokovne komisije, ustrezno shranila in jim spremenila ime datoteke tako, da bo to vsebovalo le 8 naključnih številk, tako da ne bo mogoče iz imena razbrati avtorja, posebej pa bo zabeležila kateremu avtorju pripada katera fotografija. Komisija se bo sestala v ponedeljek 19.9.2016 ob 14. uri in bo pregledala prispele fotografije. Vsak izmed članov komisije bo vsako fotografijo ocenil od 1 do 10 s tem, da ocena 1 pomeni najslabšo oceno, 10 pa najboljšo. Seštevek vseh treh ocen bo dal skupno oceno fotografije. Fotografija z največ točk bo prejela 1. nagrado, fotografija z drugim največjim številom točk 2. nagrado, fotografija s tretjim največjim številom točk pa 3. nagrado. Poleg tega bo vsak od članov izbral še eno fotografijo za poseben izbor, ostalih 14 pa bo izbranih med ostalimi, ki so prejele največ točk.

Objava rezultata natečaja
Rezultat natečaja bo objavljen med 20. in 23. 9. 2016 in sicer ob otvoritvi Hiše Carpaccio. Točen datum in ura bodo objavljeni najmanj 5 dni prej, sodelujoči na natečaju pa bodo o tem obveščeni po elektronski pošti na naslov, ki so ga pripisali ob dostavi fotografij.

Morebitna vprašanja v zvezi z natečajem
Vsa vprašanja v zvezi z natečajem je moč poslati preko elektronske pošte na naslov extempore@carpaccio500.si.

Razpis se objavi na spletni strani Pokrajinskega muzeja Koper, v medijih in na družbenih omrežjih.


Luka Juri, direktor
Pokrajinski muzej Koper

Kontakt

Naslov:
Kidričeva 19, 6000 Koper

Urnik Palače:
Torek – petek od 8h do 16h
Sobota, nedelja in prazniki od 10h do 14h
Sobota – od maja do avgusta tudi od 18h do 21h

Ponedeljek, 1.1., 1.5., 1.11. in 25.12. zaprto.

Telefon:
T: 041.55.66.44
F: 05.66.33.571

Email:
info@PokrajinskiMuzejKoper.si